parcour.wgz.cz

Skiny

USP Silver
Zdoj zony zabavy

Nahradí zbraň: USP .45 ACP Tactical
Popis: Skin pre základnú pi�toľ u CT - USP.
Hodnotenie: 7/10DownloadColt M4-A1

Nahradí zbraň:
Mawerick M4-A1 Carbine
Popis: veľmi pekne spracovaná M4. Skoro ako v source.
Hodnotenie: 8/10


DownloadColt M4 Extreme

Nahradí zbraň: Mawerick M4-A1 Carbine
Popis: M4 s bohatým príslu�enstvom. Pu�kohľad, taktické svetlo... Vypadá fakt brutálne! �koda �e je príli� veľká a zaberá veľa obrazovky.
Hodnotenie: 9/10


DownloadC4 Bomba

Nahradí zbraň:
C4
Popis:
V ka�dom prípade lep�ie ako originál bomba v cs :D
Hodnotenie:
9/10


Download